Privacyverklaring

Privacyverklaring voor mResell diensten

mResell AB diensten worden geleverd door mResell  (BTW-nummer: SE556885537201, hierna te noemen ‘Dienstverlener‘ of ‘mResell’).

mResell  verplicht zich de privacy van de gebruikers van haar diensten te waarborgen en voldoet aan de wetten op het gebied van gegevensbescherming en andere wetten evenals de algemeen aanvaarde principes op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring bepaalt hoe mResell persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. ‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. Deze privacyverklaring heeft tot doel om toe te lichten hoe de door mresell.nl (‘Dienst‘) verzamelde gegevens worden gebruikt en voor welk doeleinde.

Deze Privacyverklaring is geüpdatet op 06.10.2022 en is vanaf die datum van toepassing. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen, maakt u dan alstublieft geen gebruik van diensten van mResell.

1. De diensten van mResell  in een notendop

Via mresell.nl kunt u eenvoudig Apple-apparaten verkopen aan de Dienstverlener of een tweedehands Apple-apparaat van Dienstverlener kopen. mResell.nl is een onderdeel van de internationale mResell-keten.

Om de dienst aan te bieden, verzamelen wij gegevens over de apparaten die zijn gekocht of verkocht via de Dienst, hun kopers en verkopers en de betalingstransacties.

Wij houden toezicht op het gebruik van de Dienst, o.a. via Google Analytics. Wij maken gebruik van cookies om u ook doelgerichte inhoud van diensten van derden aan te bieden (bijv. Facebook). Aangezien wij gegevens opslaan in de infrastructuur van Google, kunnen er mogelijk gegevensbackups op servers buiten de EU terechtkomen.

Door gegevens aan ons te verstrekken, ontvangen wij mogelijk persoonlijke gegevensbestanden. In dit document vindt u gedetailleerde informatie over deze persoonlijke gegevensbestanden en de manier van verzamelen, opslaan en verwerken.

De officiële Apple servicetechnici bedrijf mResell Service AB is onze partner bij het realiseren van de Dienst. Wij dragen de apparaten en apparaatgegevens aan hen over om de staat van de apparaten te controleren en gegevens op de apparaten te wissen. Wij zijn verplicht de privacy van de gebruikers van de Service te waarborgen en verstrekken hun informatie dan ook niet aan derden, behalve voor zover nodig is zo als beschreven in hoofdstuk 6.

2. Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder is:

mResell AB (BTW-nummer: SE556885537201)

Address:
Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm
SWEDEN

U kunt contact opnemen met de gegevensbeheerder door een e-mail te sturen naar contact@mresell.nl.

3. Het doel en de rechtsgrondslag van gegevensverwerking

De door gebruikers van de Dienst verstrekte gegevens vormen een essentieel onderdeel van de Dienst. Het doel van de Dienst is de koop en verkoop van Apple-apparatuur. Hieronder wordt uiteengezet in welke andere gerechtvaardigde gevallen wij uw gegevens nodig zouden kunnen hebben.

Aanbieden van de Dienst (rechtsgrondslag: overeenkomst)

Als onderdeel van de Dienst verzamelt de Dienstverlener persoonlijke, contact- en betalingsgegevens van gebruikers teneinde apparatuur te kopen en verkopen. De Dienstverlener verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om klanten te identificeren, de Dienst mogelijk te maken, met de klant de communiceren en betalingstransacties te organiseren. De Dienstverlener kan de Dienst niet aanbieden als de klant geen informatie aan de Dienstverlener verstrekt.

Waarborgen en verbeteren van het technische functioneren van de Dienst en de website (rechtsgrondslag: rechtmatig belang)

Onze website en Dienst maken gebruik van cookies en analysetools om te zorgen voor correct functioneren en optimale prestaties. Meer informatie bevindt zich in rubriek 10: Cookies.

Marketingcommunicatie inclusief nieuwsbrief (rechtsgrondslag: rechtmatig belang en toestemming)

Als u al klant bij ons bent (d.w.z. als u al een of meerdere Apple-apparaten aan ons heeft verkocht of van ons heeft gekocht), zullen wij u mogelijk benaderen met kortingen en andere marketinginformatie zoals onze nieuwsbrief, die u hopelijk als nuttig zult beschouwen. Wij willen graag dat de nieuwsbrief wederzijdse belangen dient. (rechtsgrondslag: rechtmatig belang).

Als u nog geen klant bij ons bent maar u zich bijv. wel heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunnen wij u tegelijk met de nieuwsbrief informatie toesturen over kortingen (wij achten de nieuwsbrief als nuttig voor ons belang en hopelijk geldt dat ook voor u. Daarom beschouwen wij de nieuwsbrief als marketingcommunicatie, ongeacht het feit of we wel of niet iets proberen te verkopen). In alle gevallen vindt deze communicatie uitsluitend plaats met uw toestemming. (rechtsgrondslag: toestemming)

Onthoud dat u zich, klant of niet, op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie over uw rechten kan worden gelezen in rubriek 7: Uw rechten en het intrekken van toestemming.

Naleven van onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrondslag: wettelijke verplichting)

Het leiden van een onderneming brengt enige wettelijke verplichtingen met zich mee, zoals het verzorgen van een boekhouding. Wij moeten wellicht uw gegevens verwerken om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, met name wanneer u onze klant bent.

De Dienstverlener past geen technische profilering of het nemen van automatische beslissingen toe binnen de Dienst.

4. Informatie en de bron van informatie in het register

Dienstverlener bewaart de volgende informatie over verkopers:

 1. Informatie over het apparaat, bijv.:
 • Informatie over apparaten die de verkoper heeft bekeken.
 • Informatie over de apparaten die de verkoper aan Dienstverlener heeft verkocht
 • Type
 • Model
 • Configuratie
 • Serienummer
 • Staat van het apparaat
 • Accessoires
 1. Klantgegevens
 • Naam
 • Persoonlijk identificatienummer/Zakelijke ID
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • Gegevens van de rekeninghouder
 • Informatie over betalingen m.b.t de apparaten

Dienstverlener bewaart de volgende informatie over kopers:

 1. Informatie over het gekochte apparaat, bijv.:
 • Type
 • Model
 • Configuratie
 • Serienummer
 • Staat van het apparaat
 • Accessoires
 1. Klantgegevens
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsinformatie
 • Informatie over de apparaten waar de verkoper in geïnteresseerd is en waar hij aanvullende informatie over wil ontvangen

Gebruikers van de Dienst verstrekken deze informatie aan Dienstverlener via de internetdienst.

Dienstverlener mag gegevens verzamelen die afkomstig zijn van het apparaat. Dienstverlener wist de gegevens op het apparaat voordat het apparaat verder wordt verstrekt. Dienstverlener mag een officieel reparatiebedrijf inschakelen om de apparaatgegevens te laten wissen.

Dienstverlener ontvangt een gedeelte van de informatie over betalingstransacties en kredietdiensten van derde partijen . Details over de informatie die deze partijen verzamelen en de wijze waarop zij deze gebruiken:

PayPal (Europa) in Luxemburg [https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full] en Klarna Bank AB. in Stockholm, Sweden  (https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/)

Dienstverlener bewaart deze informatie ook nadat de transactie is voltooid.

De door Dienstverlener bewaarde informatie is niet speciaal gevoelig. Dienstverlener zal geregistreerde gebruikers z.s.m. op de hoogte brengen indien derde partijen toegang tot de informatie hebben verkregen.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u onze klant bent, archiveren wij informatie over verkoop (bijv. voor boekhoudkundige doeleinden) en verwijderen deze uiterlijk 6 jaar na de verkoopdatum.

Als u geen klant van ons bent maar wel ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, kunnen wij de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om de nieuwsbrief te versturen (of andere marketingcommunicatie) tot het moment dat u zich uitschrijft. Zonder enige vorm van tegenbericht wordt de nieuwsbrief maximaal 6 jaar verzonden, waarna wij uw gegevens verwijderen.

6. Recht op inzage en het verwijderen van gegevens

Dienstverlener en geautoriseerde partners van de dienstverlener mogen gegevens gebruiken om de dienst uit te voeren.

De dienstverlener mag herkenbare informatie doorgeven aan derden die als agenten dienen, zo als koeriers (bijvoorbeeld: mResell Service AB, mCare Oy, Apple-onderhoudspartner mCare AB), CRM systemen (bijvoorbeeld: Mailchimp en Pipedrive), klantenservice partners (bijvoorbeeld: Key-Factor B.V. en Imbox), betaal diensten of banken, incasso bureau, of onze moeder ogranizatie: mResell Group. Wij mogen uw persoonsgegevens delen met autoriteiten zo als de Nederlandse politie, justitie, of agenten wie recht van inzage hebben door de Nederlandse wet, of als onze algemene voorwaarden worden overtreden.

De klant heeft op grond van § 26 van de wet persoonsgegevens het recht om gegevens in te zien en op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU heeft hij het recht om te verzoeken tot verbetering of verwijdering van foutieve informatie en beperking van het gebruik van deze gegevens en kan hij toestemming voor gebruik van de gegevens intrekken. Dergelijke verzoeken moeten worden verstuurd naar contact@mresell.nl.

Indien een geregistreerd persoon zijn gegevens wil inzien, dient hij zich voldoende te identificeren.

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder over illegaal gebruik van zijn gegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag (website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ )

7. Uw rechten en het intrekken van toestemming

De Dienstverlener voert geen verificatie of beoordeling uit van de gegevens die de klant verstrekt. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te verzoeken om verbetering of verwijdering van foute informatie, de verwerking van deze informatie te beperken of te verzoeken tot het staken van de verwerking, en kan een dergelijk verzoek sturen naar contact@mresell.nl.

Wanneer een geregistreerd persoon zijn gegevens wil inzien, moet hij zich voldoende legitimeren.

Toestemming intrekken

U kunt op ieder gewenst moment de toestemming intrekken die u heeft verleend voor marketing, de nieuwsbrief of andere doeleinden (bijv. de meldingstool). U vindt de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt of u kunt direct contact opnemen met contact@mresell.nl.

Recht tot het indienen van klachten

De klant heeft het recht om bij een toezichthouder klachten in te dienen over illegaal gebruik van zijn informatie. In Nederland is deze toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

8. Grondslag van registerbescherming

De gegevens in het register bevinden zich op een internetdienst die sterk is versleuteld via technische beveiligingsmethoden. De in het register bewaarde gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dienstverlener.

9. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

10. Cookies

Om het gebruik van onze Dienst mogelijk te maken en in de gaten te houden, kan de Dienst cookies in de webbrowser van de gebruiker plaatsen. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen die in dit document wordt toegelicht, voor doeleinden die in dit document worden toegelicht. Daarnaast gebruiken Dienstverlener en/of zijn partners (Google Analytics) gegevens die zijn verzameld via cookies om het aantal gebruikers en downloads van de Dienst in de gaten te houden en het browsertype te bepalen

Gedetailleerde informatie over cookies is beschikbaar bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Den Haag (Website: https://www.acm.nl/ )

11. Door de Dienst gebruikte cookies

Wij gebruiken sessiecookies die blijven bestaan totdat uw de browser sluit. Ook gebruiken wij permanente cookies, die voor langere, vooraf bepaalde tijd blijven bestaan. De op onze website gebruikte cookies kunnen worden ingedeeld in de categorieën essentieel, prestatiemetend en functioneel.

Essentieel

Sommige cookies zijn essentieel om het gebruik en technisch functioneren van de website mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen gebruikersgegevens die kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te onthouden welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht.

Prestatiemetend

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe de gebruikers onze website gebruiken (bijv. meest bezochte pagina’s en mogelijke foutmeldingen). Deze cookies verzamelen geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren.

Onze website gebruikt Google Analytics cookies. De door deze cookies verzamelde gegevens worden getransfereerd en opgeslagen op Google-diensten in de V.S., conform het privacybeleid van Google. Meer informatie over Googles privacybeleid en het gebruik van Google Analytics:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

Functioneel

Dankzij deze cookies herinnert onze website de keuzes die de gebruiker heeft gemaakt (bijv. gebruikersnaam, taal en locatie) teneinde de gebruiker beter en persoonlijker te kunnen benaderen.

Cookies van derden

Onze website bevat knoppen die het makkelijker maken om inhoud te delen met verschillende andere netwerkomgevingen. Wanneer u een van deze knoppen selecteert, kan er een cookie worden geplaatst van de betreffende website (bijv. Twitter, Instagram, Facebook). Op deze cookies hebben wij geen invloed. Meer informatie over cookies van derden is beschikbaar op de website van de betreffende partij.

12. Cookies beheren of verwijderen

De meeste browsers accepteren cookies maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen en zo voorkomen dat er nieuwe cookies geplaatst worden, bestaande cookies verwijderen of verzoeken om een melding voorafgaand aan het plaatsen van nieuwe cookies.

Als u wilt voorkomen dat uw browser gebruik maakt van cookies, kunt u de instellingen wijzigen aan de hand van de instructies van de provider van uw browser (meestal in het menu Help, Gereedschap of Voorkeuren). U vindt specifiekere informatie op https://www.viestintavirasto.fi/en/cybersecurity/safeuseofservices/cookies.html.

Indien u de werking van cookies blokkeert, werken sommige onderdelen van onze website mogelijk niet goed. Het voorkomen van gebruik van cookies of bepaalde typen cookies verwijdert geen bestaande cookies; dit moet u handmatig doen in uw browser.

13. Wijzigingen

Wij brengen u op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring en het persoonsregister. Wijzigingen kunnen ook worden benadrukt in de Dienst.

 • 23.07.2019: Servicepartner gewijzigd in mResell Service AB
 • 06.10.2022 Adres bijgewerkt