Verkoop Voorwaarden

1. Partijen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op een koopovereenkomst tussen mResell., BTW-nummer: SE556885537201, Rörstrandsgatan 39B, 11341 Stockholm, Sweden (hierna te noemen ‘mResell’) en haar klant (‘Verkoper’). Deze koopovereenkomst heeft betrekking op de situatie waarin mResell als koper fungeert. mResell is een geregistreerd bedrijf dat de webshop mResell.nl beheert en onderhoudt. De verkoper kan een particulier of bedrijf zijn. Een particulier jonger dan 16 jaar kan uitsluitend verkoper zijn met schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger.

De verkoper verstrekt de door mResell verzochte informatie tijdens het plaatsen van de bestelling. Voor consumenten betreft deze informatie ten minste hun naam, persoonsnummer, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor zakelijke klanten betreft deze informatie hun naam, telefoonnummer, e-mailadres of contact binnen de organisatie, KvK-nummer en btw-nummer, bezorgadres, telefoonnummer(s) en zo nodig factuuradres. Informatie over het verzamelen en verwerken van klantinformatie kan worden gevonden in ons Privacybeleid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geactualiseerd per 27.7.2022 en geldig tot nader order. mResell behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder hier voorafgaand over te berichten, voor zover de inhoud van deze algemene voorwaarden geen materiële verandering teweegbrengt in de verhouding tussen de partijen. Wijzigingen tot deze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht.

2. Het Product

De Verkoper verkoopt zijn Apple-product incl. alle originele accessoires naar keuze (oplaadkabel, batterij, gegevenskabel etc.) (‘Product’). mResell biedt een bepaalde prijs (‘Prijs’) voor het product, op basis van de door de verkoper opgegeven specificaties, de staat van het product en de bijgeleverde accessoires. De prijs is inclusief 21% BTW voor bedrijven, terwijl voor particulieren de margeregeling van toepassing is. De kwaliteitsklassen van het product zijn als volgt gedefinieerd:

Ongeopend: Een ongeopend product is nieuw en ongebruikt. De verpakking is ongeopend en beschermd met beschermend folie. LET op: bij ongeopende producten vragen wij u een kopie van de originele bon te mailen naar contact@mresell.nl

In goede staat: Het product verkeert in goede staat. De behuizing kan tekenen vertonen van slijtage, kleine deukjes en krasjes maar is vrij van serieuze defecten of grotere krassen. Het scherm is krasvrij. De batterij van een apparaat moet in goede staat zijn en slagen voor Apple’s officiële batterijentest.

Kleine cosmetische schade: is voor producten met enkel kleine krassen of een kleine deuk. Het product zelf is 100% functioneel. De batterij van een apparaat moet in goede staat zijn en slagen voor Apple’s officiële batterijentest.

Grote cosmetische schade: is voor producten die diepe krassen of deuken bevatten maar wel 100% functioneel zijn. De batterij van een apparaat moet in goede staat zijn en slagen voor Apple’s officiële batterijentest.

Apparaat start niet normaal op: is voor producten die defecte onderdelen bevat die vervangen moet worden.

Het product mag geen barsten, breuken, inkepingen of met een kleefmiddel aangebrachte beschermhoesjes bevatten. Het product moet vrij zijn van onderdelen, batterijen, voedingen en oplaadkabels die afkomstig zijn van derden. De voeding moet intact zijn en de isolatie van de oplaadkabel mag geen schade vertonen. De oplader moet een EU-stekker bevatten.

3. Levering van het Product aan mResell

Na het accepteren van de prijs levert de verkoper het product per koerier die beschikbaar wordt gesteld door mResell. Na acceptatie van de verkoop ontvangt de verkoper per e-mail een bevestiging van de verzochte ophaaldatum en -tijd. In sommige gevallen kan de koerier telefonisch bevestigen en een ophaalafspraak maken. Het product moet binnen 15 dagen na acceptatie van de verkoop worden opgehaald. LET op: bij ongeopende producten vragen wij u een kopie van de originele bon te mailen naar contact@mresell.nl

3.1 Verpakking

De verkoper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van het aan mResell geleverde product. Het product moet voldoende worden beschermd door de juiste verpakking en demping. mResell verzekert de zendingen voor schade die tijdens de levering plaats vind. De verzekering is beperkt tot de directe kosten tot de aangeboden waarde van het correct verpakte product. De verpakkingsinstructies van DHL vindt u hier.

3.2 Andere voorbereidende handelingen

In geval van mobiele apparaten moet de Zoek-Mijn-iPhone-functie uitgeschakeld zijn voordat het product wordt afgegeven aan de koerier. Als het product onderdeel uitmaakt van een Mobile Device Management (MDM) moet het Product hiervan worden verwijderd voorafgaand aan de verkoop. Als het product is aangekocht via het Device Enrollment Program (DEP) van Apple, moet er een bevestiging van verwijdering van dit programma voorhanden zijn voorafgaand aan verkoop.  LET op: bij ongeopende producten vragen wij u een kopie van de originele bon te mailen naar contact@mresell.nl

4. Productcontrole en prijsbevestiging

mResell brengt de verkoper op de hoogte zodra het Product is gearriveerd en is ontvangen door de Apple servicetechnici.

Wanneer het product wordt afgeleverd ter controle, garandeert de verkoper dat:

  1. hij de eigenaar van het product is en dat het product legaal gefabriceerd is.
  2. het product volledig is betaald en geen onderdeel uitmaakt van leningsconstructie.
  3. alle door de verkoper informatie over het product, zijn staat en het eigendomsrecht correct is.

mResell is niet aansprakelijk voor gevolgen of kosten in situaties waarin de verkoper de bovenstaande voorwaarden niet nakomt.

Na de controle (ongeveer 3-5 werkdagen) wordt de prijs bevestigd (‘Bevestigde Prijs’). Indien de bevestigde prijs gelijk is aan de vraagprijs, gaat het verkoopproces zonder verder bericht over tot de betaalfase. Indien tijdens de controle wordt vastgesteld dat de staat van het product afwijkt van de verklaring van de verkoper of andere defecten bevat, kan de originele prijs worden aangepast (‘Aangepaste Prijs’). Deze aanpassing kan bijvoorbeeld vereist zijn wanneer de uiterlijke staat van het apparaat afwijkt van de omschrijving van de verkoper of een bepaald onderdeel niet goed werkt. De prijs kan ook worden aangepast indien de batterij van het product niet door de officiële batterijtest van Apple komt. Tijdens de controle worden alle gegevens op het product gewist aan de hand van de normen voor gegevensbescherming. mResell is niet aansprakelijk voor indirecte schade of economisch verlies door fouten bij het verwijderen van gegevens. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens voorafgaand aan het leveren van het product. SIM-kaarten en gebruikte schermbeschermers worden tijdens de controle weggegooid.

De dozen met de apparaten worden weggegooid bij aankomst in onze fabriek. Tegelijkertijd worden de accessoires opgeslagen volgens hun specificaties. Dit betekent dat als een van de producten moet worden geretourneerd aan de verkoper, dit gebeurt zonder de verzonden doos maar met een andere die even geschikt is voor transport en dat de accessoires mogelijk niet dezelfde zijn als die welke zijn verzonden, maar altijd dezelfde specificaties hebben.

Indien het product is aangekocht voor de bevestigde prijs of de verkoper akkoord is gegaan met de aangepaste Prijs, zal mResell het overeengekomen bedrag overboeken naar de door de verkoper opgegeven bankrekening. De betaling vindt plaats binnen vijf werkdagen na bevestiging van de bevestigde prijs of acceptatie van de aangepaste prijs.

5. Ontbinding van de overeenkomst

mResell behoudt zich het recht voor om eenzijdig van de aankoop van goederen af te zien zonder enige vorm van compensatie, zolang de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. De verkoper zal over eventuele annulering per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de verkoop van goederen wordt geannuleerd, zal mResell het Product via de originele verzendmethode terugbezorgen bij de Verkoper. Het retouradres moet zich in Nederland of België bevinden. Indien de verkoper de verkoop annuleert of indien mResell de verkoop annuleert wegens nalatigheid van de verkoper of het ontwaren van een aanmerkelijk defect van het product, heeft mResell het recht om het product terug te sturen naar de verkoper nadat de verkoper de verzend- en beheerskosten heeft betaald op de bankrekening van mResell. De verzend- en beheerskosten van een computer € 39 en die van mobiele apparaten € 29. Deze kosten zijn incl. 21% BTW. Indien de verzend- en beheerskosten niet binnen twee (2) maanden volledig zijn betaald, wordt het eigendomsrecht van het product overgedragen naar mResell.

6. Accorderen en van kracht worden van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden van kracht zodra de verkoper deze Algemene Voorwaarden elektronisch heeft geaccepteerd door tijdens het verkoopproces op ‘Ik ga akkoord’ te klikken op de website van mResell en zodra mResell de verkooporder van de verkoper heeft geaccepteerd en een bevestigingsmail van de bestelling heeft verzonden.