Koop voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen mResell AB (hierna te noemen ‘mResell’) (BTW-nummer: SE556885537201) en haar klanten. mResell beheert en onderhoudt de webwinkel mResell.nl. Door mResell verkochte producten zijn tweedehands tenzij anders vermeld in de productomschrijving.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geactualiseerd per 06.10.2022 en geldig tot nader order. mResell behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder hier voorafgaand over te berichten, voor zover de inhoud van deze algemene voorwaarden geen materiële verandering teweegbrengt in de verhouding tussen de partijen. Wijzigingen tot deze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht.

2. Klant- en gegevensbescherming

mResell verkoopt goederen aan particulieren die ouder zijn dan 18 jaar en aan minderjarigen die schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger bezitten (‘Consumenten’), evenals aan bedrijven en organisaties (‘Zakelijke Klanten’). De koopovereenkomst wordt in de eerste plaats gereguleerd door deze Algemene Bepalingen. Daarnaast is de Nederlandse Wet Consumentenbescherming van toepassing op verkoop aan consumenten en is de Nederlandse Wet Goederenverkoop van toepassing op verkoop van goederen aan zakelijke Klanten.

Zowel consumenten als zakelijke klanten zijn bij bestellingen verplicht tot het verstrekken van informatie op verzoek van mResell. Voor consumenten betreft deze informatie ten minste hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor zakelijke klanten betreft deze informatie hun naam, telefoonnummer, e-mailadres of contact binnen de organisatie, BTW-nummer, bezorgadres, telefoonnummer(s) en zo nodig factuuradres.

Informatie over het verzamelen en verwerken van klantinformatie kan worden gevonden in ons Privacybeleid. Klarna via  – naar gelang de keuze van de Consument – verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Consumenten en Zakelijke Klanten gedurende het betalingsproces.

3. Producten en Prijsvorming

Afhankelijk van of de originele eigenaar van het product een bedrijf of particulier was, worden producten belast via de normale BTW-procedure of volgens de margeregeling voor tweedehands producten. De betreffende belasting dient afzonderlijk te worden vermeld voor ieder product. mResell behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen indien er een duidelijke fout in de prijsvorming van een product heeft plaatsgevonden.

Door mResell verkochte producten worden altijd verkocht op eigen bate en schade. mResell verdeelt producten onder in 3 kwaliteitsklassen: Ongeopend, in goede staat en Schoonheidsfoutjes. Defecten en gebreken die worden beschouwd bij de classificatie van een product, worden omschreven op de individuele productpagina. mResell mag producten repareren met andere onderdelen dan door Apple gecertificeerde. mResell is niet aansprakelijk voor fouten in de technische specificaties van het product en behoudt zich het recht voor om vermelde specificaties te wijzigen zonder hier vooraf over te informeren.

Producten worden klaar-voor-gebruik geleverd aan de klant, incl. geïnstalleerd besturingssysteem. Mocht het product gegevens van een vorige gebruiker bevatten ten gevolge van een fout bij de gegevensverwijdering, dan is de kant verplicht het gebruik van het product te staken en het product zo snel mogelijk terug te sturen naar mResell of de Apple-service die is vermeld in rubriek 5.1, teneinde alsnog volledige gegevensverwijdering te laten bewerkstelligen.

Het product wordt niet geleverd met installatie-cd’s voor het besturingssysteem of iLife tenzij anders vermeld in de productomschrijving. De klant kan een kopie van het besturingssysteem aanschaffen bij de Apple Online Store (tel. 0800 0201581, ma-vr 10.00-20.00). iLife (iMovie en GarageBand) en iWork-programma’s (Pages, Numbers, Keynote) kunnen gratis worden gedownload in de App Store door gebruik te maken van de persoonlijke Apple-ID. Inbegrepen accessoires worden genoemd op de productpagina. Laptopopladers kunnen worden geleverd met AC-adapter of voedingskabel.

4. Betaalmethoden en -voorwaarden

De betaalmethoden en -voorwaarden worden bepaald door Klarna Bank AB/Adyen N.V. NL817154243B01 – servicevoorwaarden kunnen hier worden gevonden.

Na het kiezen van een betaalmethode wordt de betaling verder verwerkt door het systeem van de gekozen dienstverlener. Vervolgens wordt de betaling direct als voltooid geregistreerd waarna de klant terugkeert naar de mResell-webshop.

4.1 Betaaloptie ‘Alle betaalmogelijkheden’

De klant kan online bestellingen afrekenen door te kiezen voor: ‘Alle betaalmogelijkheden’. In dit geval wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB/Adyen N.V. NL817154243B01, die verschillende online betaalopties aanbiedt, waaronder, Betaal Nu, Betaal Later, iDeal en Credit Card. mResell heeft geen toegang tot informatie over betaalkaarten, aangezien deze informatie niet wordt opgeslagen in onze systemen.

4.2 Betaling per factuur

De klant kan zijn bestelling afrekening per factuur en bankoverboeking. Verzoeken tot een factuur voor een specifiek product dienen te worden verstuurd naar contact@mresell.nl. De klant moet ervoor zorgen dat alle benodigde factuurinformatie en het bezorgadres worden opgestuurd evenals een kopie van de url van het product dat hij wil bestellen. Het product wordt 48 uur gereserveerd zodat de klant de tijd heeft om de betaling te voldoen. Het product wordt pas verzonden zodra de overboeking terecht is gekomen op de bankrekening van mResell.

5. Verzendmethoden en -voorwaarden

mResell maakt voor bestellingen vanuit DHL.

5.1 Verzendmethoden

DHL Experessverzending

U krijgt Bericht van DHL, hierbij kunt u zelf de afspraak tijd en datum aanpassen en kiezen voor levering bij buren bijvoorbeeld.

5.2 Algemene bezorgvoorwaarden

Verzend- en beheerskosten zijn inbegrepen bij de productprijs tenzij anders vermeld. Na voltooiing van de bestelling wordt automatisch een bevestiging van de bestelling verstuurd naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven. De gemiddelde verwerkingsduur van de bestelling is 1-2 werkdagen nadat de bestelling is geregistreerd door het systeem van mResell. Bezorging van de bestelling duurt circa 1-3 werkdagen, naar gelang de verzendwijze en geboden opties. Er kunnen desgewenst ook latere bezorgingsdata worden gekozen.

mResell verzendt producten uitsluitend binnen Nederland en België. mResell is niet aansprakelijk voor vertraging van de bezorging doorfactoren waar zij geen invloed op heeft. Indien de verzending terugkeert naar mResell omdat deze niet kon worden bezorgd, behoudt mResell zich het recht voor om de verzendkosten in rekening te brengen voor de retourzending. Indien de retourzendingskosten niet binnen een (1) maand worden betaald, wordt het eigendomsrecht over de bestelde producten overgedragen op mResell. Indien de klant schade aan de verzending ontwaart, dient hij mResell hier zo snel mogelijk per
e-mail van op de hoogte te brengen.

De klant is verplicht om de verzending binnen 48 uur te inspecteren en voorafgaand aan gebruik de gebruikershandleiding te lezen. In de meeste gevallen zijn tweedehands producten niet voorzien van een gebruikershandleiding. Gebruikershandleidingen kunnen dikwijls worden gevonden op de website van de fabrikant.

6. Retourbeleid

De klant heeft het recht om de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden uit hoofde van de Europese Wet Consumentenbescherming. Het recht tot ontbinding ontstaat op het moment dat de klant het product in fysiek bezit krijgt. Indien de klant gebruik wenst te maken van het recht op ontbinding, dient hij mResell hier per e-mail van op de hoogte te brengen. Na ontvangst van deze e-mail informeert mResell de klant hoe hij het product kan retourneren. Producten dienen per koerier te worden bezorgd bij het service partner van mResell. In geval van retour per koerier regelt en betaalt mResell de verzend- en beheerskosten. Het product moet worden geretourneerd binnen 14 werkdagen na verzending van de retourmededeling.

Geretourneerde producten moeten in originele staat zijn en derhalve ongebruikt zijn. Indien het product door de klant is gebruikt, brengt mResell herinstallatiekosten bij de klant in rekening. De herinstallatiekosten bedragen € 59,00 (incl. 21% BTW) voor computers en
€ 29,00 (incl. 21% BTW) voor mobiele apparaten. Verder is de klant aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de staat van het product en eventuele waardederving. Accessoires zoals SIM-kaarten of beschermhoesjes moeten worden verwijderd. De Zoek-Mijn-iPhone-functie van mobiele apparaten moet worden uitgeschakeld voordat het product wordt teruggestuurd. Het geretourneerde product moet zo worden verpakt als het geleverd werd en er mogen geen vrachtbrieven of stickers op de verpakking zitten. Indien het product wordt geretourneerd als breekbaar vanwege de verpakking, is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten.

Het recht tot opzegging van de koopovereenkomst is beperkt in situaties waarin het product is aangeboden met verbeterde componenten zoals geheugen of interne opslag. Deze beperking geldt ook voor afzonderlijke installatieproducten zoals software-installatie. Eventuele waardederving van de componenten zal worden ingehouden op het restitutiebedrag.

Het recht op ontbinding van de koopovereenkomst geldt niet voor zakelijke klanten. zakelijke klanten kunnen de retourvoorwaarden individueel overeenkomen voor ieder afzonderlijk geval. mResell behoudt zich het recht voor om retour te weigeren.

7. Aansprakelijkheid voor defecten

mResell is krachtens de Europese Wet Consumentenbescherming aansprakelijk voor defecten. Verder biedt mResell garantie op producten onder de volgende voorwaarden:

7.1 Algemeen

mResell biedt op haar producten een minimale vrijwillige garantieperiode van twaalf maanden. De klant heeft in sommige gevallen de mogelijkheid om de garantie tegen betaling met zes maanden of te verlengen. Uit hoofde van de garantie zullen defecten van het product worden verholpen. Alle apparaten of onderdelen die niet binnen de garantie vallen, worden specifiek genoemd in deze Garantievoorwaarden.

7.2 Garantieperiode en geografisch bereik

De garantieperiode duurt tenminste twaalf maanden vanaf de aankoopdatum. De garantie kan tegen betaling worden uitgebreid en is dan maximaal geldig tot achttien maanden na aankoop van het product. De garantie is uitsluitend van toepassing in Nederland en België.

7.3 Materiaalbereik van de garantie

 • Gratis ophalen en retour van het apparaat, zelfs indien mResell niet aansprakelijk is voor reparatie van het defect uit hoofde van de garantievoorwaarden of de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.
 • Gratis diagnose: Gratis diagnose, zelfs indien mResell niet aansprakelijk is voor reparatie van het defect uit hoofde van de garantievoorwaarden of de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.
 • Vervanging van het apparaat: Indien het apparaat meer dan twee keer service nodig heeft binnen de garantieperiode, kan de klant kiezen voor vervanging door een vergelijkbaar apparaat.

mResell is niet aansprakelijk voor defecten die aantoonbaar zijn veroorzaakt door de klant. Een dergelijk defect kan het resultaat zijn van een ongeval, onjuiste hantering in strijd met de gebruikershandleiding of ander onjuiste of nalatige hantering van het apparaat.

7.4 Garantiebeperkingen

 • De garantie is niet van toepassing op batterijen van laptops en mobiele apparaten
 • De garantie is niet van toepassing op de voeding van hardeschijfcontrollers
 • De garantie is niet van toepassing op computerventilatoren
 • De garantie is niet van toepassing op softwareproblemen
 • De garantie omvat geen verwijdering van virussen of malware
 • De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is aangesloten op een niet-geaarde stroomvoorziening
 • De garantie vervalt in geval van het openen van het apparaat in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant of na beschadiging van de voedingskabel.
 • De garantie vervalt indien het product beschadigd raakt tijdens transport of door nalatigheid van de klant. De verpakking moet intact en voldoende stootbestendig zijn.
 • De garantie vervalt indien het serienummer van het product is verwijderd of onleesbaar gemaakt is.
 • De garantie is niet van toepassing op indirecte schade of economisch verlies ten gevolge van schade aan het product. Indien de harde schijf bijvoorbeeld defect is, stelt mResell zich niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

7.5 Fouten en defecten

De klant is verplicht om defecten te melden bij ontvangst van het product of zodra deze zijn ontwaard. Defecten kunnen worden gemeld per e-mail naar adres contact@mresell.nl. Na het melden van het defecten en het terug ontvangen van instructies wordt het defecte product zo snel mogelijk per koerier opgehaald. De klant is zelf aansprakelijk voor het maken van back-ups van zijn gegevens en in het geval van een mobiel apparaat voor het uitschakelen van de Zoek-Mijn-iPhone-functie voorafgaand aan het terugsturen van het product naar mResell. Het product moet worden ingediend zonder aanvullende accessoires als hoesjes of SIM-kaarten. Het geretourneerde product moet zo worden verpakt als het door de klant is ontvangen. Indien het geretourneerde product wordt geretourneerd als breekbaar vanwege de verpakking, is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten.

De volgende zaken moeten bij het product worden ingesloten in geval van het indienen ervan bij de service:

 • Kopie van de bestellingsbevestiging / bon
 • Contactgegevens van de klant (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
 • Beschrijving van het defect
 • Alle origineel meegeleverde accessoires en toebehoren

7.6 Herstellen van de fout

Defecten van het product zullen worden verholpen. Indien de vereiste reserve-onderdelen niet beschikbaar zijn of niet voor een redelijke prijs beschikbaar zijn in verhouding tot de huidige productwaarde, zal het defecte product worden vervangen voor een vergelijkbaar product. De garantie op tijdens de service gebruikte vervangingsonderdelen duurt drie maanden vanaf het moment van service of zolang de originele garantie nog duurt indien de resterende tijd langer is. De garantie van een vervangend apparaat is drie maanden of de garantie van de oorspronkelijke bestelling indien de resterende tijd daarvan langer dan drie maanden is. Het vastgestelde defect wordt zo snel mogelijk gerepareerd. In het normale geval zal de servicebeurt circa 5-8 werkdagen duren vanaf de dag van aankomst van het product. In gerechtvaardigde gevallen kan de service langer duren. Bij het inschatten van de onderhouds- of vervangingsduur worden onder andere de producteigenschappen, toegankelijkheid van reserve-onderdelen en ernst van het defect in beschouwing genomen.

7.7 Prijsverlaging en annulering van de aankoop

Indien reparatie van het defect of vervanging van het apparaat door een ander apparaat niet mogelijk blijkt, wordt een korting verleend of wordt de koopovereenkomst geannuleerd, tenzij het defect van geringe aard is.

In geval van annulering van de koopovereenkomst kan het restitutiebedrag worden verlaagd met een bedrag dat congrueert met het voordeel dat de klant heeft genoten zo lang het product bruikbaar was en het defect nog niet was ontwaard.

8. Melden van defecten

De klant is verplicht defecten te melden per e-mail naar adres contact@mresell.nl of per post naar mResell AB, Rörstrandsgatan 39B, 113 41 Stockholm, Sweden. De melding moet zo snel mogelijk worden gemaakt na het ontwaren van het defect, dit uit hoofde van de Europese Wet Consumentenbescherming.

9. Oplossen van geschillen

Geschillen tussen de klant en de dienstverlener zullen aanvankelijk worden getracht op te worden gelost door schikking. Indien een geschil een koopovereenkomst betreft en oplossing door schikking tussen de partijen niet mogelijk blijkt, kan de klant de kwestie voorleggen aan de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (KvK-nummer No. 41150649) (https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/) .

De klant kan ook contact opnemen met de Europese Commissie ODR (onlinegeschillenbeslechtiging) (http://ec.europa.eu/odr) als het conflict tussen de partijen niet door schikking kan worden opgelost. Opdat de kwestie wordt behandeld door de juiste instantie, moet de klant het e-mailadres van de handelaar indienen, dat hieronder vermeld staat.

Indien geen van de bovengenoemde alternatieve oplossingen uitkomst biedt, zal het geschil worden behandeld door de districtsrechtbank voor het woonadres van de klant of anders door het districtsparket van Stockholm, Sweden.

Contactgegevens (klantenservice):

mResell AB (556885-5372)
Address:
Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm
SWEDEN

E-mail: contact@mresell.nl